MNT Reform: Open Source Portable Computer
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn c4ccc5a4dd add keyboard and trackball schematics cache libs for KiCAD5 conversion 1 rok temu
..
mntcomp-keyboard.pretty tidying up 1 rok temu
mntcomp-keyboard-cache.lib add keyboard and trackball schematics cache libs for KiCAD5 conversion 1 rok temu
mntcomp-keyboard.kicad_pcb tidying up 1 rok temu
mntcomp-keyboard.lib tidying up 1 rok temu
mntcomp-keyboard.net tidying up 1 rok temu
mntcomp-keyboard.pro more keyboard sources 1 rok temu
mntcomp-keyboard.sch more keyboard sources 1 rok temu
reform-kbd-mcu.sch more keyboard sources 1 rok temu
reform04kbd-gerbers.zip tidying up 1 rok temu