ARM application development SDK for MNT ZZ9000 graphics and coprocessor card for classic Amiga computers.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bu depo arşivlendi. Dosyaları görüntüleyebilir ve klonlayabilirsiniz ama işlem gönderemez ve konu/değişiklik isteği açamazsınız.
 
 
 
 
 

13 satır
403 B

  1. export VBCC=$HOME/code/vbcc
  2. export INCLUDE=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include
  3. export INCLUDE2=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include2
  4. export PATH=$PATH:$VBCC/bin
  5. export NAME=zz9k
  6. cppcheck --template='{file}:{line}:{severity}:{message}' --enable=all -I. $NAME.c
  7. vc +aos68k -I$INCLUDE -I$INCLUDE2 -I. -c99 -O2 -o $NAME $NAME.c -ldebug -lamiga -lauto
  8. rm $NAME.lha
  9. lha a0 $NAME.lha $NAME