ARM application development SDK for MNT ZZ9000 graphics and coprocessor card for classic Amiga computers.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 
 
 
 

13 rader
403 B

  1. export VBCC=$HOME/code/vbcc
  2. export INCLUDE=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include
  3. export INCLUDE2=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include2
  4. export PATH=$PATH:$VBCC/bin
  5. export NAME=zz9k
  6. cppcheck --template='{file}:{line}:{severity}:{message}' --enable=all -I. $NAME.c
  7. vc +aos68k -I$INCLUDE -I$INCLUDE2 -I. -c99 -O2 -o $NAME $NAME.c -ldebug -lamiga -lauto
  8. rm $NAME.lha
  9. lha a0 $NAME.lha $NAME