ARM application development SDK for MNT ZZ9000 graphics and coprocessor card for classic Amiga computers.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
 

13 wiersze
403 B

  1. export VBCC=$HOME/code/vbcc
  2. export INCLUDE=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include
  3. export INCLUDE2=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include2
  4. export PATH=$PATH:$VBCC/bin
  5. export NAME=zz9k
  6. cppcheck --template='{file}:{line}:{severity}:{message}' --enable=all -I. $NAME.c
  7. vc +aos68k -I$INCLUDE -I$INCLUDE2 -I. -c99 -O2 -o $NAME $NAME.c -ldebug -lamiga -lauto
  8. rm $NAME.lha
  9. lha a0 $NAME.lha $NAME