ARM application development SDK for MNT ZZ9000 graphics and coprocessor card for classic Amiga computers.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 
 
 
 

13 řádky
403 B

  1. export VBCC=$HOME/code/vbcc
  2. export INCLUDE=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include
  3. export INCLUDE2=$HOME/code/vbcc/targets/m68k-amigaos/include2
  4. export PATH=$PATH:$VBCC/bin
  5. export NAME=zz9k
  6. cppcheck --template='{file}:{line}:{severity}:{message}' --enable=all -I. $NAME.c
  7. vc +aos68k -I$INCLUDE -I$INCLUDE2 -I. -c99 -O2 -o $NAME $NAME.c -ldebug -lamiga -lauto
  8. rm $NAME.lha
  9. lha a0 $NAME.lha $NAME