21 Ревизии (9b21f9687e0f9bc8e610fdcadf21d6a70abd0b8d)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  mntmn 9b21f9687e gitignore преди 10 месеца
  mntmn a9a152df68 add (dysfunctional) shell example преди 10 месеца
  mntmn 26f99e99a8 add 'blur' example преди 10 месеца
  mntmn be4fc62e30 add cppcheck to zz9k build.sh преди 10 месеца
  mntmn d43b655847 remove conway.bin from git преди 10 месеца
  mntmn 42d609654b conway: change to 320x240 and remove useless first arg преди 10 месеца
  mntmn 94f377766e zz9k: move reset location to 0x100. fix cppcheck identified problems. преди 10 месеца
  mntmn c8873d50a6 zz9k: remove unused crc code преди 10 месеца
  mntmn 9f6c1ab06d zz9k: remove unused variable преди 10 месеца
  mntmn 3c4a122756 zz9k: fix hex string args преди 10 месеца
  mntmn 6ecd85ce93 zz9k: untabify преди 10 месеца
  mntmn af9d5a247a update conway example to use zz9k_env.h преди 10 месеца
  mntmn 811b806a14 update README for new zz9k syntax преди 10 месеца
  mntmn be885235d2 add 'zz9k' loader/runner tool преди 10 месеца
  mntmn 2e1ee21bf2 add 'vector' code example преди 10 месеца
  mntmn fc08870570 gitignore преди 10 месеца
  mntmn 9632232a84 add conway example преди 10 месеца
  mntmn 9370194ef2 supporting lib code added and README updated преди 10 месеца
  mntmn 5e7fdcffce add linker file, link.ld преди 10 месеца
  mntmn 15685b7cd9 add zz9k_env преди 10 месеца
  mntmn 26c7d015fe first draft of readme преди 10 месеца