2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  mntmn 9b21f9687e gitignore pirms 1 gada
  mntmn fc08870570 gitignore pirms 1 gada