Преглед на файлове

Added missing "run" command from examples

pull/1/head
Dimitris Panokostas преди 1 година
родител
ревизия
d8ccbc4a4c
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      README.md

+ 3
- 3
README.md Целия файл

@@ -48,21 +48,21 @@ In the `zz9k-loader` directory, you can find sources for the `zz9k` CLI tool tha

```
zz9k load conway.bin
zz9k -320x240 !screen !width
zz9k run -320x240 !screen !width
```

## Vector

```
zz9k load vector.bin
zz9k -320x240 !screen !width
zz9k run -320x240 !screen !width
```

## Raytrace

```
zz9k load raytrace.bin
zz9k -320x240 !screen !width
zz9k run -320x240 !screen !width
```

# Third Party Code


Зареждане…
Отказ
Запис