Ver código fonte

gitignore

pull/1/head
mntmn 7 meses atrás
pai
commit
9b21f9687e

+ 7
- 1
.gitignore Ver arquivo

@@ -1,5 +1,11 @@
build
*.lha
*.o
conway/conway
*.bin
examples/vector/vector
examples/conway/conway
examples/blur/blur
examples/shell/shell
examples/nanojpeg/nanojpegblur/blur.c → examples/blur/blur.c Ver arquivo


blur/build-blur.sh → examples/blur/build-blur.sh Ver arquivo


conway/build-conway.sh → examples/conway/build-conway.sh Ver arquivo


conway/conway.c → examples/conway/conway.c Ver arquivo


shell/build-shell.sh → examples/shell/build-shell.sh Ver arquivo


shell/shell.c → examples/shell/shell.c Ver arquivo


vector/build-vector.sh → examples/vector/build-vector.sh Ver arquivo


vector/vector.c → examples/vector/vector.c Ver arquivo


Carregando…
Cancelar
Salvar