mntmn преди 7 месеца
родител
ревизия
9b21f9687e

+ 7
- 1
.gitignore Целия файл

@@ -1,5 +1,11 @@
build
*.lha
*.o
conway/conway
*.bin
examples/vector/vector
examples/conway/conway
examples/blur/blur
examples/shell/shell
examples/nanojpeg/nanojpeg



blur/blur.c → examples/blur/blur.c Целия файл


blur/build-blur.sh → examples/blur/build-blur.sh Целия файл


conway/build-conway.sh → examples/conway/build-conway.sh Целия файл


conway/conway.c → examples/conway/conway.c Целия файл


shell/build-shell.sh → examples/shell/build-shell.sh Целия файл


shell/shell.c → examples/shell/shell.c Целия файл


vector/build-vector.sh → examples/vector/build-vector.sh Целия файл


vector/vector.c → examples/vector/vector.c Целия файл


Loading…
Отказ
Запис