Преглед на файлове

Added __VBCC__ define to get rid of silly VScode warning

pull/5/head
Dimitris Panokostas преди 1 година
родител
ревизия
93bbb997b6
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      zz9k-loader/.vscode/c_cpp_properties.json

+ 1
- 1
zz9k-loader/.vscode/c_cpp_properties.json Целия файл

@@ -8,7 +8,7 @@
"${VBCC}/ndk39/include/include_h",
"${VBCC}/P96/Include"
],
"defines": [],
"defines": ["__VBCC__"],
"compilerPath": "${VBCC}/bin/vc",
"cStandard": "c99",
"cppStandard": "c++98",


Зареждане…
Отказ
Запис