Преглед на файлове

add screenshots for manual block design adjustments

axi-dma-writes
mntmn преди 4 месеца
родител
ревизия
b51bb0279a
променени са 7 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    bd-migration-20191122/20191122-bd-overview.png
 2. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-12.png
 3. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-39.png
 4. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-50.png
 5. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-02.png
 6. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-18.png
 7. Двоични данни
    bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-38.png

Двоични данни
bd-migration-20191122/20191122-bd-overview.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-12.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-39.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-22-50.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-02.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-18.png Целия файл


Двоични данни
bd-migration-20191122/Screenshot from 2019-11-22 22-23-38.png Целия файл


Loading…
Отказ
Запис