Преглед на файлове

formatter: skip reset block

usb
mntmn преди 3 месеца
родител
ревизия
40928a2cdb
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. 2
    2
      video_formatter.v

+ 2
- 2
video_formatter.v Целия файл

@@ -239,7 +239,7 @@ begin
sync_polarity <= control_data_in[0];
end
OP_RESET: begin
sync_polarity <= 1;
/*sync_polarity <= 1;
screen_h_max <= 864;
screen_v_max <= 625;
screen_h_sync_start <= 732;
@@ -250,7 +250,7 @@ begin
scale_y <= 1;
screen_width <= 720;
screen_height <= 576;
colormode <= CMODE_32BIT;
colormode <= CMODE_32BIT;*/
end
OP_SPRITEXY: begin
sprite_y <= control_data_in[31:16];

Loading…
Отказ
Запис