Drivers for the MNT ZZ9000 graphics and ARM coprocessor card for classic Amigas.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
mntmn 4cd4548ccc
add ZZ9000Net.device binary for 1.6
1 rok temu
..
Common.mk remove hardwired path. add support to override SYSINC and SYSLIB location from external buildscripts 1 rok temu
Makefile 1.5 release 1 rok temu
ZZ9000Net.device add ZZ9000Net.device binary for 1.6 1 rok temu
build.sh add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
compiler.h add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
debug.h add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
debug.i add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
device.c cleanup subprocess startup/exit and add support for INT2 operation 1 rok temu
device.h cleanup subprocess startup/exit and add support for INT2 operation 1 rok temu
deviceheader.c add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
deviceinit.c add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
kprintf.asm add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
macros.h add ethernet (sana-ii) driver sources 1 rok temu
version.h bump version to 1.2 1 rok temu