2 Revīzijas (master)

Autors SHA1 Ziņojums Datums
  mntmn 827d62de31 update README pirms 1 gada
  mntmn f190ec2af8 Initial Release pirms 1 gada