Przeglądaj źródła

[WIP] Update zz9000.h

vblank-busyloop
Bjorn Astrom 10 miesięcy temu
rodzic
commit
470c8b15e8
1 zmienionych plików z 51 dodań i 9 usunięć
  1. +51
    -9
      rtg/zz9000.h

+ 51
- 9
rtg/zz9000.h Wyświetl plik

@@ -98,14 +98,14 @@ typedef volatile struct MNTZZ9KCXRegs {
} MNTZZ9KCXRegs;

enum zz_reg_offsets {
REG_FW_VERSION = 0x00,
REG_ZZ_HW_VERSION = 0x00,
REG_ZZ_MODE = 0x02,
REG_ZZ_CONFIG = 0x04,
REG_ZZ_SPRITE_X = 0x06,
REG_ZZ_SPRITE_Y = 0x08,
REG_ZZ_PAN_HI = 0x0A,
REG_ZZ_PAN_LO = 0x0C,
REG_ZZ_HDIV = 0x0E,
REG_ZZ_VCAP_MODE = 0x0E,
REG_ZZ_X1 = 0x10,
REG_ZZ_Y1 = 0x12,
@@ -120,10 +120,10 @@ enum zz_reg_offsets {
REG_ZZ_FILLRECT = 0x22,
REG_ZZ_COPYRECT = 0x24,
REG_ZZ_FILLTEMPLATE = 0x26,
REG_ZZ_SRC_HI = 0x28,
REG_ZZ_SRC_LO = 0x2A,
REG_ZZ_DST_HI = 0x2C,
REG_ZZ_DST_LO = 0x2E,
REG_ZZ_BLIT_SRC_HI = 0x28,
REG_ZZ_BLIT_SRC_LO = 0x2A,
REG_ZZ_BLIT_DST_HI = 0x2C,
REG_ZZ_BLIT_DST_LO = 0x2E,

REG_ZZ_COLORMODE = 0x30,
REG_ZZ_SRC_PITCH = 0x32,
@@ -172,9 +172,9 @@ enum zz_reg_offsets {

REG_ZZ_ETH_TX = 0x80,
REG_ZZ_ETH_RX = 0x82,
REG_ZZ_UNUSED_REG84 = 0x84,
REG_ZZ_UNUSED_REG86 = 0x86,
REG_ZZ_UNUSED_REG88 = 0x88,
REG_ZZ_ETH_MAC_HI = 0x84,
REG_ZZ_ETH_MAC_HI2 = 0x86,
REG_ZZ_ETH_MAC_LO = 0x88,
REG_ZZ_UNUSED_REG8A = 0x8A,
REG_ZZ_UNUSED_REG8C = 0x8C,
REG_ZZ_UNUSED_REG8E = 0x8E,
@@ -199,4 +199,46 @@ enum zz_reg_offsets {

REG_ZZ_ARM_EV_SERIAL = 0xB0,
REG_ZZ_ARM_EV_CODE = 0xB2,
REG_ZZ_UNUSED_REGB4 = 0xB4,
REG_ZZ_UNUSED_REGB6 = 0xB6,
REG_ZZ_UNUSED_REGB8 = 0xB8,
REG_ZZ_UNUSED_REGBA = 0xBA,
REG_ZZ_UNUSED_REGBC = 0xBC,
REG_ZZ_UNUSED_REGBE = 0xBE,

REG_ZZ_FW_VERSION = 0xC0,
REG_ZZ_UNUSED_REGC2 = 0xC2,
REG_ZZ_UNUSED_REGC4 = 0xC4,
REG_ZZ_UNUSED_REGC6 = 0xC6,
REG_ZZ_UNUSED_REGC8 = 0xC8,
REG_ZZ_UNUSED_REGCA = 0xCA,
REG_ZZ_UNUSED_REGCC = 0xCC,
REG_ZZ_UNUSED_REGCE = 0xCE,

REG_ZZ_USBBLK_TX_HI = 0xD0,
REG_ZZ_USBBLK_TX_LO = 0xD2,
REG_ZZ_USBBLK_RX_HI = 0xD4,
REG_ZZ_USBBLK_RX_LO = 0xD6,
REG_ZZ_USB_STATUS = 0xD8,
REG_ZZ_USB_BUFSEL = 0xDA,
REG_ZZ_USB_CAPACITY = 0xDC,
REG_ZZ_UNUSED_REGDE = 0xDE,

REG_ZZ_UNUSED_REGE0 = 0xE0,
REG_ZZ_UNUSED_REGE2 = 0xE2,
REG_ZZ_UNUSED_REGE4 = 0xE4,
REG_ZZ_UNUSED_REGE6 = 0xE6,
REG_ZZ_UNUSED_REGE8 = 0xE8,
REG_ZZ_UNUSED_REGEA = 0xEA,
REG_ZZ_UNUSED_REGEC = 0xEC,
REG_ZZ_UNUSED_REGEE = 0xEE,

REG_ZZ_UNUSED_REGF0 = 0xF0,
REG_ZZ_UNUSED_REGF2 = 0xF2,
REG_ZZ_UNUSED_REGF4 = 0xF4,
REG_ZZ_UNUSED_REGF6 = 0xF6,
REG_ZZ_UNUSED_REGF8 = 0xF8,
REG_ZZ_UNUSED_REGFA = 0xFA,
REG_ZZ_DEBUG = 0xFC,
REG_ZZ_UNUSED_REGFE = 0xFE,
};

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz