Переглянути джерело

add flash script example

master
mntmn 11 місяці тому
джерело
коміт
90419c4102
1 змінених файлів з 6 додано та 0 видалено
  1. +6
    -0
      flash.sh

+ 6
- 0
flash.sh Переглянути файл

@@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash

dd if=bin/firmware.bin of="/media/mntmn/CRP DISABLD/firmware.bin" conv=nocreat,notrunc
sync
umount "/media/mntmn/CRP DISABLD"