Kaynağa Gözat

add flash script example

master
mntmn 1 yıl önce
ebeveyn
işleme
90419c4102
1 değiştirilmiş dosya ile 6 ekleme ve 0 silme
  1. +6
    -0
      flash.sh

+ 6
- 0
flash.sh Dosyayı Görüntüle

@@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash

dd if=bin/firmware.bin of="/media/mntmn/CRP DISABLD/firmware.bin" conv=nocreat,notrunc
sync
umount "/media/mntmn/CRP DISABLD"