Procházet zdrojové kódy

add flash script example

master
mntmn před 11 měsíci
rodič
revize
90419c4102
1 změnil soubory, kde provedl 6 přidání a 0 odebrání
  1. +6
    -0
      flash.sh

+ 6
- 0
flash.sh Zobrazit soubor

@@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash

dd if=bin/firmware.bin of="/media/mntmn/CRP DISABLD/firmware.bin" conv=nocreat,notrunc
sync
umount "/media/mntmn/CRP DISABLD"