Преглед на файлове

add flash script example

master
mntmn преди 11 месеца
родител
ревизия
90419c4102
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      flash.sh

+ 6
- 0
flash.sh Целия файл

@@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash

dd if=bin/firmware.bin of="/media/mntmn/CRP DISABLD/firmware.bin" conv=nocreat,notrunc
sync
umount "/media/mntmn/CRP DISABLD"