MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

9 řádky
180 B

  1. { pkgs ? import <nixpkgs> { } }:
  2. pkgs.mkShell {
  3. buildInputs = with pkgs; [
  4. dfu-programmer
  5. pkgsCross.avr.buildPackages.gcc
  6. pkgsCross.avr.buildPackages.binutils
  7. ];
  8. }