MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn 06b2ddae7e speakers: updated design for better fit 1 miesiąc temu
..
reform2-speaker-mount.scad speakers: updated design for better fit 1 miesiąc temu
reform2-speaker-mount.stl speakers: updated design for better fit 1 miesiąc temu
reform2-speaker-spacer.scad speakers: updated design for better fit 1 miesiąc temu
reform2-speaker-spacer.stl speakers: updated design for better fit 1 miesiąc temu