MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn ed5225bc55 WIP OLED now CERN-OHL-S 2.0 2 miesięcy temu
..
3d-models reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
KiCad-SSD1306_OLED-0.91-128x32 @ b59e28c0e6 reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
reform2.pretty reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
fp-info-cache reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
fp-lib-table reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
reform2-oled-cache.lib reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
reform2-oled.csv reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
reform2-oled.kicad_pcb WIP OLED now CERN-OHL-S 2.0 2 miesięcy temu
reform2-oled.pro reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
reform2-oled.sch WIP OLED now CERN-OHL-S 2.0 2 miesięcy temu
reform2-oled.xml reform2-oled: rename 2 miesięcy temu
sym-lib-table reform2-oled: rename 2 miesięcy temu