MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Lukas F. Hartmann 974316ee6c keyboard: add current version to fw-archive 1 tydzień temu
..
Config WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
fw-archive keyboard: add current version to fw-archive 1 tydzień temu
gfx WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
lufa-master WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
Descriptors.c WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
Descriptors.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
Keyboard.c keyboard: fix HID report overflow with 7+ keys; add debouncing 1 tydzień temu
Keyboard.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
Makefile WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
flash.sh WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
font.c WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
i2c.c WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
i2c.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
scancodes.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
serial.c WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
serial.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
ssd1306.c WIP repo cleanup 3 miesięcy temu
ssd1306.h WIP repo cleanup 3 miesięcy temu