MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Emery Hemingway cf074c5eff reform2-keyboard: add shell.nix 1 miesiąc temu
..
Config WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
fw-archive keyboard: add current version to fw-archive 2 miesięcy temu
gfx WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
lufa-master WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
Descriptors.c WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
Descriptors.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
Keyboard.c keyboard: fix HID report overflow with 7+ keys; add debouncing 2 miesięcy temu
Keyboard.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
Makefile WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
flash.sh WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
font.c WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
i2c.c WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
i2c.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
scancodes.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
serial.c WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
serial.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
shell.nix reform2-keyboard: add shell.nix 1 miesiąc temu
ssd1306.c WIP repo cleanup 5 miesięcy temu
ssd1306.h WIP repo cleanup 5 miesięcy temu