MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
 
 

9 satır
180 B

  1. { pkgs ? import <nixpkgs> { } }:
  2. pkgs.mkShell {
  3. buildInputs = with pkgs; [
  4. dfu-programmer
  5. pkgsCross.avr.buildPackages.gcc
  6. pkgsCross.avr.buildPackages.binutils
  7. ];
  8. }