MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

9 rader
180 B

  1. { pkgs ? import <nixpkgs> { } }:
  2. pkgs.mkShell {
  3. buildInputs = with pkgs; [
  4. dfu-programmer
  5. pkgsCross.avr.buildPackages.gcc
  6. pkgsCross.avr.buildPackages.binutils
  7. ];
  8. }