MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
mntmn 7b4fb600f9 heatsink: add STEP model 2 månader sedan
..
reform2-heatsink.scad add reform2-heatsink SCAD model 5 månader sedan
reform2heatsink2.step heatsink: add STEP model 2 månader sedan