MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn 7b4fb600f9 heatsink: add STEP model 2 miesięcy temu
..
reform2-heatsink.scad add reform2-heatsink SCAD model 5 miesięcy temu
reform2heatsink2.step heatsink: add STEP model 2 miesięcy temu