MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
 
 
 
mntmn ffb11d07c1
reform2-case: add batch1 production files
7 maanden geleden
..
mntreform2-bottom-plate-20201008.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-keyboard-bezel-2020108.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-main-box-20201008.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-main-box-screw-specs-20201008.pdf reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-screen-back-20201008.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-screen-back-screw-specs-20201008.pdf reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
mntreform2-screen-front-20201008.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden