MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
 
 
 
 
mntmn ffb11d07c1
reform2-case: add batch1 production files
7 maanden geleden
..
bottom closing_25.02.20.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
closing main box_top_25.02.20.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
main box top_25.02.20.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
reform2heatsink2.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
screen_back_25.02.20.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden
screen_front_25.02.20.step reform2-case: add batch1 production files 7 maanden geleden