MNT Reform: Open Source Portable Computer https://mntre.com/reform
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn f660414a70 reform2-cables: add eDP cable spec 5 miesięcy temu
..
mnt-reform2-edp-cable.pdf reform2-cables: add eDP cable spec 5 miesięcy temu