2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  mntmn ffb11d07c1
reform2-case: add batch1 production files преди 7 месеца
  mntmn 69f9bc2e32 add CNC milled case parts and lasercut side parts STEP files преди 1 година