Преглед на файлове

rename reform2-ibom

pull/8/head
mntmn преди 1 месец
родител
ревизия
c0442fddc0
променени са 8 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. +0
  -0
    reform2-ibom/build.sh
 2. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-batterypack/ibom.html
 3. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-keyboard/ibom.html
 4. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-motherboard/ibom.html
 5. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-oled/ibom.html
 6. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-trackball-sensor/ibom.html
 7. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-trackball/ibom.html
 8. +0
  -0
    reform2-ibom/reform2-trackpad/ibom.html

ibom/build.sh → reform2-ibom/build.sh Целия файл


ibom/reform2-batterypack/ibom.html → reform2-ibom/reform2-batterypack/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-keyboard/ibom.html → reform2-ibom/reform2-keyboard/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-motherboard/ibom.html → reform2-ibom/reform2-motherboard/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-oled/ibom.html → reform2-ibom/reform2-oled/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-trackball-sensor/ibom.html → reform2-ibom/reform2-trackball-sensor/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-trackball/ibom.html → reform2-ibom/reform2-trackball/ibom.html Целия файл


ibom/reform2-trackpad/ibom.html → reform2-ibom/reform2-trackpad/ibom.html Целия файл


Loading…
Отказ
Запис