Преглед на файлове

STL printing files for trackball and trackpad mechanical parts

pull/8/head
mntmn преди 2 месеца
родител
ревизия
69f0e1fc89
променени са 6 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 1394 реда
 1. Двоични данни
    reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/circular round button 20200123.stl
 2. Двоични данни
    reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/rectangular round button 20200123.stl
 3. Двоични данни
    reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/trackball 4 small spheres 20200214.stl
 4. Двоични данни
    reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/trackpad support 20200225.stl
 5. +0
  -363
    reform2-keyboard-pcb/reform-kbd-mcu-with-ssd1306-cache.lib
 6. +0
  -1031
    reform2-keyboard-pcb/reform-kbd-mcu-with-ssd1306.sch

Двоични данни
reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/circular round button 20200123.stl Целия файл


Двоични данни
reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/rectangular round button 20200123.stl Целия файл


Двоични данни
reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/trackball 4 small spheres 20200214.stl Целия файл


Двоични данни
reform2-3d-printed-parts/reform2-stl/trackpad support 20200225.stl Целия файл


+ 0
- 363
reform2-keyboard-pcb/reform-kbd-mcu-with-ssd1306-cache.lib Целия файл

@@ -1,363 +0,0 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_GND24
#
DEF Device_Crystal_GND24 Y 0 40 Y N 1 F N
F0 "Y" 125 200 50 H V L CNN
F1 "Device_Crystal_GND24" 125 125 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -80 0 N
P 2 0 1 20 -80 -50 -80 50 N
P 2 0 1 0 0 -150 0 -140 N
P 2 0 1 0 0 140 0 150 N
P 2 0 1 20 80 -50 80 50 N
P 2 0 1 0 80 0 100 0 N
P 4 0 1 0 -100 -90 -100 -140 100 -140 100 -90 N
P 4 0 1 0 -100 90 -100 140 100 140 100 90 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 0 200 50 D 50 50 1 1 P
X 3 3 150 0 50 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Small
#
DEF Device_D_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 80 50 H V L CNN
F1 "Device_D_Small" -150 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 V I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 2 0 1 0 -30 0 30 0 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 N
X K 1 -100 0 70 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_Microchip_ATmega_ATmega32U4-AU
#
DEF MCU_Microchip_ATmega_ATmega32U4-AU U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1750 50 H V L BNN
F1 "MCU_Microchip_ATmega_ATmega32U4-AU" 100 -1750 50 H V L TNN
F2 "Package_QFP:TQFP-44_10x10mm_P0.8mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATmega16U4RC-AU ATmega32U4-AU ATmega32U4RC-AU
$FPLIST
TQFP*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1700 500 1700 0 1 10 f
X PE6 1 600 -700 100 L 50 50 1 1 T
X PB2 10 600 1300 100 L 50 50 1 1 T
X PB3 11 600 1200 100 L 50 50 1 1 T
X PB7 12 600 800 100 L 50 50 1 1 T
X ~RESET 13 -600 1500 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 14 0 1800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 15 0 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X XTAL2 16 -600 1100 100 R 50 50 1 1 O
X XTAL1 17 -600 1300 100 R 50 50 1 1 I
X PD0 18 600 300 100 L 50 50 1 1 T
X PD1 19 600 200 100 L 50 50 1 1 T
X UVCC 2 -100 1800 100 D 50 50 1 1 W
X PD2 20 600 100 100 L 50 50 1 1 T
X PD3 21 600 0 100 L 50 50 1 1 T
X PD5 22 600 -200 100 L 50 50 1 1 T
X GND 23 0 -1800 100 U 50 50 1 1 P N
X AVCC 24 100 1800 100 D 50 50 1 1 W
X PD4 25 600 -100 100 L 50 50 1 1 T
X PD6 26 600 -300 100 L 50 50 1 1 T
X PD7 27 600 -400 100 L 50 50 1 1 T
X PB4 28 600 1100 100 L 50 50 1 1 T
X PB5 29 600 1000 100 L 50 50 1 1 T
X D- 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 30 600 900 100 L 50 50 1 1 T
X PC6 31 600 600 100 L 50 50 1 1 T
X PC7 32 600 500 100 L 50 50 1 1 T
X ~HWB~/PE2 33 600 -600 100 L 50 50 1 1 T
X VCC 34 0 1800 100 D 50 50 1 1 P N
X GND 35 0 -1800 100 U 50 50 1 1 P N
X PF7 36 600 -1400 100 L 50 50 1 1 T
X PF6 37 600 -1300 100 L 50 50 1 1 T
X PF5 38 600 -1200 100 L 50 50 1 1 T
X PF4 39 600 -1100 100 L 50 50 1 1 T
X D+ 4 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PF1 40 600 -1000 100 L 50 50 1 1 T
X PF0 41 600 -900 100 L 50 50 1 1 T
X AREF 42 -600 900 100 R 50 50 1 1 P
X GND 43 0 -1800 100 U 50 50 1 1 P N
X AVCC 44 100 1800 100 D 50 50 1 1 P N
X UGND 5 -100 -1800 100 U 50 50 1 1 P
X UCAP 6 -600 200 100 R 50 50 1 1 P
X VBUS 7 -600 700 100 R 50 50 1 1 I
X PB0 8 600 1500 100 L 50 50 1 1 T
X PB1 9 600 1400 100 L 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole_Pad
#
DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SSD1306_OLED-0.91-128x32_SSD1306
#
DEF SSD1306_OLED-0.91-128x32_SSD1306 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 1350 600 60 H V R TNN
F1 "SSD1306_OLED-0.91-128x32_SSD1306" -1350 600 60 H V L TNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -1400 650 1400 100 0 1 0 f
X C2P 1 -1300 0 100 U 50 50 1 1 I
X SCL 10 500 0 100 U 50 50 1 1 I
X SDA 11 700 0 100 U 50 50 1 1 I
X IREF 12 900 0 100 U 50 50 1 1 I
X VCOMH 13 1100 0 100 U 50 50 1 1 I
X VCC 14 1300 0 100 U 50 50 1 1 I
X C2N 2 -1100 0 100 U 50 50 1 1 I
X C1P 3 -900 0 100 U 50 50 1 1 I
X C1N 4 -700 0 100 U 50 50 1 1 I
X VDDB 5 -500 0 100 U 50 50 1 1 I
X NC 6 -300 0 100 U 50 50 1 1 N
X VSS 7 -100 0 100 U 50 50 1 1 O
X VDD 8 100 0 100 U 50 50 1 1 I
X ~RES 9 300 0 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_DIP_x01
#
DEF Switch_SW_DIP_x01 SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_DIP_x01" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SW?DIP?x1*
$ENDFPLIST
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
S -150 100 150 -100 0 1 10 f
P 2 0 0 0 -60 5 93 46 N
X ~ 1 -300 0 200 R 50 50 1 1 P
X ~ 2 300 0 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_SPST
#
DEF Switch_SW_SPST SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 125 50 H V C CNN
F1 "Switch_SW_SPST" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 0 20 0 0 0 N
P 2 0 0 0 -60 10 60 70 N
X A 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 200 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# mntcomp-keyboard_Choc
#
DEF mntcomp-keyboard_Choc SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 -50 50 H V C CNN
F1 "mntcomp-keyboard_Choc" -150 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 0 350 200 D 50 50 1 1 P I
X 2 2 0 -200 200 U 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3V3
#
DEF power_+3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

+ 0
- 1031
reform2-keyboard-pcb/reform-kbd-mcu-with-ssd1306.sch
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Loading…
Отказ
Запис