Przeglądaj źródła

speakers: updated design for better fit

pull/8/head
mntmn 1 miesiąc temu
rodzic
commit
06b2ddae7e
4 zmienionych plików z 3895 dodań i 0 usunięć
 1. +22
  -0
    reform2-speakers/reform2-speaker-mount.scad
 2. +1458
  -0
    reform2-speakers/reform2-speaker-mount.stl
 3. +5
  -0
    reform2-speakers/reform2-speaker-spacer.scad
 4. +2410
  -0
    reform2-speakers/reform2-speaker-spacer.stl

+ 22
- 0
reform2-speakers/reform2-speaker-mount.scad Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,22 @@

translate([0,20,0])
union() {
difference() {
translate([-1,0,0]) cube([22,13.5,1]);
translate([1.5,1.75,-0.5]) cube([15,10,2]);
}

translate([-5.5,0,0])
union() {
difference() {
translate([0,0,-1]) cube([5,13.5,2]);
translate([2.5,4.25,0.5]) cylinder(h = 4, r1 = 1.5, r2 = 1,
$fn = 20, center = true);
translate([2.5,9.5,0.5]) cylinder(h = 4, r1 = 1.5, r2 = 1,
$fn = 20, center = true);
}
}
translate([19,0,-1.5])
cube([2,13.5,1.5]);
}

+ 1458
- 0
reform2-speakers/reform2-speaker-mount.stl
Plik diff jest za duży
Wyświetl plik


+ 5
- 0
reform2-speakers/reform2-speaker-spacer.scad Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,5 @@

difference() {
cube([18.5,13.5,1]);
translate([1.75,1.75,-0.5]) cube([15,10,2]);
}

+ 2410
- 0
reform2-speakers/reform2-speaker-spacer.stl
Plik diff jest za duży
Wyświetl plik


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz