June 26, 2020 - July 3, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 2 autoři nahrály 6 revizí do master a 6 revizí do všech větví. Na master, 5 soubory se změnily a bylo zde 961 přidání a 57 odebrání.