A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
mntmn bd17287d6b move drm build process to meson/ninja 1 år sedan
drm @ e642f480b8 bump drm, mesa. add mesa/etnaviv workaround for blit size assert 2 år sedan
libinput @ 059484b8e7 initial commit incl submodules 2 år sedan
mesa @ ea53f76d7b bump drm, mesa. add mesa/etnaviv workaround for blit size assert 2 år sedan
xf86-input-libinput @ c67f191d5b initial commit incl submodules 2 år sedan
xinit @ 752ef176eb add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
xkbcomp @ 2abe23d23d add xkbcomp, xkeyboard-config submodules 2 år sedan
xkeyboard-config @ e00c16d2a5 add xkbcomp, xkeyboard-config submodules 2 år sedan
xorgproto @ af9b5f4343 initial commit incl submodules 2 år sedan
xserver @ e50c85f4eb initial commit incl submodules 2 år sedan
.gitmodules add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
CODE-OF-CONDUCT.md add COC, LICENSE, README 2 år sedan
LICENSE.md add COC, LICENSE, README 2 år sedan
README.md add COC, LICENSE, README 2 år sedan
build-binary-tree.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
build-tar.sh add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
build.sh add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
build_drm.sh move drm build process to meson/ninja 1 år sedan
build_libinput.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
build_mesa.sh remove mesa patch 1 år sedan
build_xf86-input-libinput.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
build_xinit.sh add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
build_xkbcomp.sh update build scripts for xkbcomp, xkeyboard-config 2 år sedan
build_xkeyboard-config.sh update build scripts for xkbcomp, xkeyboard-config 2 år sedan
build_xorgproto.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
build_xserver.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
clean.sh add xinit, build-tar.sh 2 år sedan
install-deps.sh initial commit incl submodules 2 år sedan
mesa_etnaviv_blitinfo_assert.patch bump drm, mesa. add mesa/etnaviv workaround for blit size assert 2 år sedan
xorg.conf add default xorg.conf; update .gitmodules 2 år sedan

README.md

MNT Reform Userland

This is a collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the Reform system image. Currently, the files are built on an actual Reform device, but could be cross-compiled on a CI server later.

Reporting Issues

Please check out the guidelines in the main Reform repository. Thanks!

License

Copyright 2018 Lukas F. Hartmann / MNT Media and Technology UG

This project is licensed under the GPLv3 License - see the LICENSE.md file for details