A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.

9 rader
62 B

  1. #!/bin/sh
  2. cd xinit
  3. ./autogen.sh
  4. make -j4
  5. make install
  6. cd ..