A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.

9 wiersze
62 B

  1. #!/bin/sh
  2. cd xinit
  3. ./autogen.sh
  4. make -j4
  5. make install
  6. cd ..