A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bu depo arşivlendi. Dosyaları görüntüleyebilir ve klonlayabilirsiniz ama işlem gönderemez ve konu/değişiklik isteği açamazsınız.
 
 

12 satır
181 B

  1. #!/bin/bash
  2. cd mesa
  3. meson build -Dplatforms=x11,wayland,drm -Ddri3=true -Dgallium-drivers=swrast,etnaviv,imx -Dgbm=true -Degl=true
  4. ninja -C build
  5. ninja -C build install
  6. cd ..