A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.

12 rader
181 B

  1. #!/bin/bash
  2. cd mesa
  3. meson build -Dplatforms=x11,wayland,drm -Ddri3=true -Dgallium-drivers=swrast,etnaviv,imx -Dgbm=true -Degl=true
  4. ninja -C build
  5. ninja -C build install
  6. cd ..