A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.

12 wiersze
181 B

  1. #!/bin/bash
  2. cd mesa
  3. meson build -Dplatforms=x11,wayland,drm -Ddri3=true -Dgallium-drivers=swrast,etnaviv,imx -Dgbm=true -Degl=true
  4. ninja -C build
  5. ninja -C build install
  6. cd ..