A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 

12 řádky
181 B

  1. #!/bin/bash
  2. cd mesa
  3. meson build -Dplatforms=x11,wayland,drm -Ddri3=true -Dgallium-drivers=swrast,etnaviv,imx -Dgbm=true -Degl=true
  4. ninja -C build
  5. ninja -C build install
  6. cd ..