1 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  mntmn 9f5a6306f9 add xinit, build-tar.sh před 2 roky
  mntmn 6d56039670 update build scripts for xkbcomp, xkeyboard-config před 2 roky