A collection of libraries and binaries built for Reform OpenGL, Xorg and wayland/weston support. This builds the /usr/local overlay that is shipped with the system image.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Bu depo arşivlendi. Dosyaları görüntüleyebilir ve klonlayabilirsiniz ama işlem gönderemez ve konu/değişiklik isteği açamazsınız.

12345678
  1. #!/bin/sh
  2. cd xinit
  3. ./autogen.sh
  4. make -j4
  5. make install
  6. cd ..