January 28, 2020 - January 28, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 5 autoři nahrály 66 revizí do master a 68 revizí do všech větví. Na master, 47 soubory se změnily a bylo zde 2908 přidání a 980 odebrání.