October 26, 2020 - January 26, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 5 autoři nahrály 47 revizí do master a 49 revizí do všech větví. Na master, 30 soubory se změnily a bylo zde 1369 přidání a 449 odebrání.