Fork of the vendor (Boundary Devices) u-boot for Reform 2, with minor tweaks. The goal is to migrate to mainstream u-boot or barebox ASAP. The main impediment so far is the 4GB RAM config.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 
 
 
 
 
Simon Glass 22929bec52 rkcommon.c: Drop pointless assignment 4 år sedan
..
binman fdt: Drop fdt_select.py 4 år sedan
buildman buildman: properly translate strings for log and err files to ASCII 4 år sedan
dtoc fdt: Drop fdt_select.py 4 år sedan
easylogo Various Makefiles: Add SPDX-License-Identifier tags 5 år sedan
env tools/env: avoid memory leak in fw_setenv 4 år sedan
gdb Makefile: move BFD_ROOT_DIR to tools/gdb/Makefile 7 år sedan
kermit tools: move kermit files to tools/kermit directory 7 år sedan
logos imx6: icorem6: Add custom splashscreen support 4 år sedan
omap Add GPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
patman patman: Add a functional test 4 år sedan
scripts tools: fix define2mk.sed to not add quotes around negative integers 5 år sedan
tbot test, tools: update tbot documentation 5 år sedan
.gitignore tools: sunxi: Add spl image builder 4 år sedan
Makefile fdt: Stop building the old python libfdt module 4 år sedan
aisimage.c imagetool: replace image registration function by linker_lists feature 6 år sedan
aisimage.h Coding Style cleanup: remove trailing white space 7 år sedan
atmel_pmecc_params.c Change my mailaddress 5 år sedan
atmelimage.c Change my mailaddress 5 år sedan
bmp_logo.c tools, bmp_logo: fix index from uint16_t to int to allow bigger logos 7 år sedan
default_image.c tools: mkimage: add firmware-ivt image type for HAB verification 4 år sedan
dumpimage.c dumpimage: replace the term "datafile" by "subimage" 6 år sedan
dumpimage.h includes: move openssl headers to include/u-boot 7 år sedan
envcrc.c tools/env: Correct include kconfig 4 år sedan
fdt_host.h tools, fit_check_sign: verify a signed fit image 7 år sedan
fdtgrep.c fdtgrep: Deal with NULL data passed to check_type_include() 4 år sedan
fit_check_sign.c Fix bad return value checks (detected with Coccinelle) 5 år sedan
fit_common.c mkimage: Automatically make space in FDT when full 7 år sedan
fit_common.h mkimage: Automatically make space in FDT when full 7 år sedan
fit_image.c mkimage: Add support for signing with pkcs11 4 år sedan
fit_info.c tools, fit_info: increase buffer for command name 6 år sedan
gen_eth_addr.c tools: gen_eth_addr: add getpid() to time(0) to avoid duplicated seed 5 år sedan
gen_ethaddr_crc.c tools: Add tool to add crc8 to a mac address 4 år sedan
genboardscfg.py tools/genboardscfg.py: Make 'Supported' as known status 4 år sedan
getline.c Add GPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
getline.h getline: split out for darwin systems 11 år sedan
gpheader.h tools: mkimage: add support for gpimage format 7 år sedan
gpimage-common.c dumpimage: add 'T' option to explicitly set the image type 6 år sedan
gpimage.c imagetool: replace image registration function by linker_lists feature 6 år sedan
ifdtool.c binman: Drop microcode features from ifdtool 4 år sedan
ifdtool.h tools/ifdtool: Support writing multiple files (-w) simultaneously 6 år sedan
image-host.c mkimage: Add support for signing with pkcs11 4 år sedan
imagetool.c Respect SOURCE_DATE_EPOCH when building FIT images. 5 år sedan
imagetool.h mkimage: Add support for signing with pkcs11 4 år sedan
img2brec.sh Coding Style cleanup: replace leading SPACEs by TABs 7 år sedan
img2srec.c img2srec: use standard types 11 år sedan
imximage.c tools: imximage: add set bit command 4 år sedan
imximage.h tools: imximage: add set bit command 4 år sedan
jtagconsole Blackfin: jtagconsole: disable output processing 11 år sedan
kwbimage.c tools/kwbimage: Support building with LibreSSL 4 år sedan
kwbimage.h arm: mvebu: Implement secure boot 4 år sedan
kwboot.c tools: kwboot: don't adjust destaddr when patching the image 4 år sedan
lpc32xximage.c lpc32xx: add lpc32xx-spl.bin boot image target 6 år sedan
microcode-tool x86: Add a script to process Intel microcode files 6 år sedan
microcode-tool.py tools: microcode-tool: Support parsing header file with a license block 5 år sedan
mingw_support.c Add LGPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
mingw_support.h Add LGPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
mkenvimage.c Patch to mkenvimage to handle text files with length that exceed env size 6 år sedan
mkexynosspl.c Fix bad return value checks (detected with Coccinelle) 5 år sedan
mkimage.c tools: mkimage: fix sizeof_mismatch found by coverity 4 år sedan
mkimage.h includes: move openssl headers to include/u-boot 7 år sedan
mksunxiboot.c sunxi: Store the device tree name in the SPL header 4 år sedan
moveconfig.py tools: moveconfig: cleanup README entires 4 år sedan
mxsboot.c mxsboot: remove unused include 5 år sedan
mxsimage.c tools: mxsimage: Fix build with OpenSSL 1.1.x 4 år sedan
mxsimage.h ARM: mxs: tools: Add support for boot progress display flag 6 år sedan
ncb.c ncb: Check return value of write() 12 år sedan
netconsole net: Make netconsole src and dest ports configurable 8 år sedan
omapimage.c tools: omapimage: Fix size in header 4 år sedan
omapimage.h tools: mkimage: add support for gpimage format 7 år sedan
os_support.c Add LGPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
os_support.h Add LGPL-2.0+ SPDX-License-Identifier to source files 8 år sedan
pbl_crc32.c mkimage : Split out and clean pbl_crc32 for use by other image types 7 år sedan
pbl_crc32.h mkimage : Split out and clean pbl_crc32 for use by other image types 7 år sedan
pblimage.c tools: plbimage support generate rcw file 4 år sedan
pblimage.h Coding Style cleanup: remove trailing white space 7 år sedan
proftool.c tools/proftool: fix use-after-free 5 år sedan
relocate-rela.c relocate-rela: add missing va_end() 4 år sedan
rkcommon.c rkcommon.c: Drop pointless assignment 4 år sedan
rkcommon.h rockchip: mkimage: force 2KB alignment for init_size 4 år sedan
rkimage.c rockchip: mkimage: remove placeholder functions from rkimage 4 år sedan
rkmux.py rockchip: Add a script to parse datasheets 5 år sedan
rksd.c rockchip: mkimage: force 2KB alignment for init_size 4 år sedan
rkspi.c rockchip: mkimage: force 2KB alignment for init_size 4 år sedan
socfpgaimage.c tools: do not print error messages in verify_header() functions 6 år sedan
sunxi-spl-image-builder.c tools: sunxi: avoid read after end of string 4 år sedan
ublimage.c imagetool: replace image registration function by linker_lists feature 6 år sedan
ublimage.h Coding Style cleanup: remove trailing white space 7 år sedan
ubsha1.c includes: move openssl headers to include/u-boot 7 år sedan
vybridimage.c tools: mkimage: add support for Vybrid image format 4 år sedan
xway-swap-bytes.c MIPS: INCA-IP: rename inca-swap-bytes host tool 10 år sedan
zynqimage.c tools: mkimage: Call fclose in error path 4 år sedan
zynqmpimage.c tools: mkimage: Call fclose in error path 4 år sedan