Fork of the vendor (Boundary Devices) u-boot for Reform 2, with minor tweaks. The goal is to migrate to mainstream u-boot or barebox ASAP. The main impediment so far is the 4GB RAM config.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
 
 

88 řádky
2.4 KiB

 1. /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
 2. /*
 3. * BTRFS filesystem implementation for U-Boot
 4. *
 5. * 2017 Marek Behun, CZ.NIC, marek.behun@nic.cz
 6. */
 7. #ifndef __BTRFS_BTRFS_H__
 8. #define __BTRFS_BTRFS_H__
 9. #include <linux/rbtree.h>
 10. #include "conv-funcs.h"
 11. struct btrfs_info {
 12. struct btrfs_super_block sb;
 13. struct btrfs_root tree_root;
 14. struct btrfs_root fs_root;
 15. struct btrfs_root chunk_root;
 16. struct rb_root chunks_root;
 17. };
 18. extern struct btrfs_info btrfs_info;
 19. /* hash.c */
 20. void btrfs_hash_init(void);
 21. u32 btrfs_crc32c(u32, const void *, size_t);
 22. u32 btrfs_csum_data(char *, u32, size_t);
 23. void btrfs_csum_final(u32, void *);
 24. static inline u64 btrfs_name_hash(const char *name, int len)
 25. {
 26. return btrfs_crc32c((u32) ~1, name, len);
 27. }
 28. /* dev.c */
 29. extern struct blk_desc *btrfs_blk_desc;
 30. extern disk_partition_t *btrfs_part_info;
 31. int btrfs_devread(u64, int, void *);
 32. /* chunk-map.c */
 33. u64 btrfs_map_logical_to_physical(u64);
 34. int btrfs_chunk_map_init(void);
 35. void btrfs_chunk_map_exit(void);
 36. int btrfs_read_chunk_tree(void);
 37. /* compression.c */
 38. u32 btrfs_decompress(u8 type, const char *, u32, char *, u32);
 39. /* super.c */
 40. int btrfs_read_superblock(void);
 41. /* dir-item.c */
 42. typedef int (*btrfs_readdir_callback_t)(const struct btrfs_root *,
 43. struct btrfs_dir_item *);
 44. int btrfs_lookup_dir_item(const struct btrfs_root *, u64, const char *, int,
 45. struct btrfs_dir_item *);
 46. int btrfs_readdir(const struct btrfs_root *, u64, btrfs_readdir_callback_t);
 47. /* root.c */
 48. int btrfs_find_root(u64, struct btrfs_root *, struct btrfs_root_item *);
 49. u64 btrfs_lookup_root_ref(u64, struct btrfs_root_ref *, char *);
 50. /* inode.c */
 51. u64 btrfs_lookup_inode_ref(struct btrfs_root *, u64, struct btrfs_inode_ref *,
 52. char *);
 53. int btrfs_lookup_inode(const struct btrfs_root *, struct btrfs_key *,
 54. struct btrfs_inode_item *, struct btrfs_root *);
 55. int btrfs_readlink(const struct btrfs_root *, u64, char *);
 56. u64 btrfs_lookup_path(struct btrfs_root *, u64, const char *, u8 *,
 57. struct btrfs_inode_item *, int);
 58. u64 btrfs_file_read(const struct btrfs_root *, u64, u64, u64, char *);
 59. /* subvolume.c */
 60. u64 btrfs_get_default_subvol_objectid(void);
 61. /* extent-io.c */
 62. u64 btrfs_read_extent_inline(struct btrfs_path *,
 63. struct btrfs_file_extent_item *, u64, u64,
 64. char *);
 65. u64 btrfs_read_extent_reg(struct btrfs_path *, struct btrfs_file_extent_item *,
 66. u64, u64, char *);
 67. #endif /* !__BTRFS_BTRFS_H__ */