Fork of the vendor (Boundary Devices) u-boot for Reform 2, with minor tweaks. The goal is to migrate to mainstream u-boot or barebox ASAP. The main impediment so far is the 4GB RAM config.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
248 B

  1. # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
  2. #
  3. # (C) Copyright 2007 Semihalf
  4. obj-y += api.o api_display.o api_net.o api_storage.o
  5. obj-$(CONFIG_ARM) += api_platform-arm.o
  6. obj-$(CONFIG_PPC) += api_platform-powerpc.o
  7. obj-$(CONFIG_MIPS) += api_platform-mips.o